شركت راستين كار ارائه دهندهء انواع شيلنگ، لوله، اتصالات، آداپتور، بست، شيرآلات و ساير ماشين آلات مرتبط، ابزارآلات و لوازم جانبی مورد نياز در صنعت انتقال قدرت سيالات مي باشد. با پايبندی به شعار “كمك به مشتريان در رقابت و رشد”، تيم های تخصصی ما با مشتريان همكاری كرده تا از عرضهء كالا و خدمات مورد نياز اطمينان يابند؛ تا توانائي زنجيره تامين راه حل ها، تجربيات و تخصص فراهم شود؛ و انگيزهء مورد نياز برای پيشرفت در كسب و كار جهت رسيدن به اهداف متقابل مهيا شود. از آنجا كه رشد ما وابسته به رشد مشتريان مي باشد، خود را با آنان هم سو كرده تا از پيشرفت آنها اطمينان يابيم.

مقدار كالاهای انتقال قدرت سيالات شركت راستین کار برگرفته از طيف كالاهائی با زمينه هيدروليك مي باشند. تقاضاهای متنوع برای شيلنگ و تجهيزات جانبی به مخلوطی از نيازها و خدمات گسترده تری منتهی شده كه شيلنگ های لاستيكی و اتصالات صنعتی، و، همچنين، لوله و اتصالات پنوماتيك را در بر می گيرند.

شركت راستین کار كامل ترين فهرست موجودی در اتصالات در زمينه انتقال قدرت سيالات در خاورميانه و آفريقا را پوشش داده و آمادهء انتقال كالاهای متنوع و مرغوب به مشتريان محترم می باشد.