فول کنترل سوپاپدار
فول کنترل سوپاپ دار
فول کنترل سوپاپدار

فول کنترل سوپاپ دار

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

فول کنترل سوپاپ دار (  Single Acting Check Valve) یک شیر دارای سوپاپ بوده که کنترل کننده جریان سیال است و در یک جهت عمل میکند. کارایی سوپاپ نیز در این شیر آن است که جریان را فقط در یک مسیر کنترل کند. وظیفه این شیر کنترل میزان و شدت جریان در یک سیستم هیدرولیک و یا پنوماتیک است.