فول کنترل هيدروليک

فول کنترل هيدروليک

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

فول کنترل هیدرولیک (  Double acting control valve) یک شیر بدون سوپاپ بوده که کنترل کننده جریان سیال است و در هر دو جهت عمل می‌کند.بدین معنا که در هر دو طرف خروجی و ورودی سیال به صورت کنترل شده عبور می‌کند. وظیفه این شیر کنترل میزان و شدت جریان در یک سیستم هیدرولیک و یا پنوماتیک است.