dp-کوپلینگ-گوشواره-ای
dp-کوپلینگ-گوشواره-ای
کوپلینگ تیپ DP یا کورکن
dp-کوپلینگ-گوشواره-ای
dp-کوپلینگ-گوشواره-ای

کوپلینگ تیپ DP یا کورکن

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

کوپلینگ تیپ DP (  Camlock-Type DP Plug) یا کورکن یک نوع کوپلینگ گوشواره ای است که با کوپلینگ های ماده نوع B ، C و D استفاده می‌شوند. این کورکن همانطور که از نامش پیداست به منظور بستن انتهای لوله و شیلنگ دارای کوپلینگ ماده که به جایی وصل نیست استفاده می‌شود تا مواد از داخل سیستم خارج نشود. استفاده از این درپوش حتی زمانی که مواد در سیستم وجود ندارد لازم است، چراکه از ورود اجسام خارجی و گرد و غبار به داخل سیستم جلوگیری می‌کند.