شیر سه راهی انگلیسی داخل دنده

شیر سه راهی انگلیسی داخل دنده

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

شیر سه راهی انگلیسی داخل دنده (  Female Tee) یک شیر سه راهی انگلیسی ( BSP ) میباشد که به صورت T شکل طراحی شده است. هر سه سری این واسط به صورت مادگی می‌باشد. این سری ها بر طبق استاندارد BSP طراحی و ساخته شده اند. با کمک این شیر می‌توان جریان سیال را قطع و وصل و یا به میزان مورد نظر کنترل کرد.